Choď na obsah Choď na menu
 


História piva v Skalici

18. 5. 2010

História piva v Skalici

 

skalicky-pivovar-2.jpg

skalicky-pivovar-1.jpg

 

Obrázok

 

 

Na teritóriu dnešného Slovenska je len málo oblastí, kde by sa v predchádzajúcich storočiach nevarilo pivo, takže slovenské pivovarníctvo má veľké tradície, čoho jasným dôkazom sú aj vzácne informácie získané zo Štátneho archívu v Skalici. Podľa nich bol Mestský pivovar v Skalici založený v roku 1632 a zanikol v roku 1884. Dodnes sa v historickom centre našho meste zachovala budova pivovaru a po ňom nazvaná ulica.

 

 

Obrázok

 

 

Mestský pivovar v Skalici.

 

 

Mestská kronika Skalice č. 1 / str. 24, 71, 120, 121, 122, 174, 200

 

str. 24

Mestský pivovar zanikol v 80-tych rokoch 19. storočia a pri ňom existujúca pálenica o 2 roky neskoršie. Ľadovňa pivovaru bola oproti františkánskemu kláštoru na mieste niekdajšej obchodnej školy (dnes Okresný súd poz. au). Táto ľadovňa bola zrušená v roku 1866. Teraz je mestská ľadovňa v jednom zo sklepov pod kalváriou (tj. v čase písania kroniky).

 

str. 71/I

Mesto prenajímalo svoje pozemky a budovy. Často si ich prenajímali najmä Židia. Žid Špitzer mal v prenájme mestský pivovar a potom ho kúpil.

 

str. 120 /I

Spolu z mestským magistrátom (radou) boli volení v stredoveku aj správci mestského pivovaru – Hospites braxatórií, a to na sviatok sv. Juraja. Od roku 1637 volili sa zároveň z mestkým komorášom úradníci, ktorí skladali počty – sádčí (dozorcovia) na rinku, kostolníci, správcovia špitálu a pivovaru.  O úradníkoch pivovaru sa stanoví k roku 1639, že vtedy bol už len jeden správca a druhý mu bol podriadený a bol menovaný jeho tovarišom.

 

str. 121/i

Rychtár dostával z každej várky vedro piva.

 

 

Mestský pivovar č. 2

 

str. 122.

Úradníci pivovaru skladali prísahu podobnú prísahe komorášov.

 

174/I

V roku 1741 28. 2. zhorelo za jednu hodinu pri veľkom požiari celé mesto zo školou, farou, kostolom paulínskym, pivovarom a kasárňou, vyjma 29 domkov pod hradbami. Uhorelo 38 ľudí.

 

str. 200/I

V roku 1806 vypukla epidémia, ktorú prinieslo vojsko. pochovávaní boli v jamách pod evanjelickým cintorínom. Jeden za mŕtveho pokladaný vojak v noci precitol a utiekol do pivovaru, bol odnesený do nemocnice, ale na druhý deň zomrel.

 

Ďalší bol nájdený sediaci na nebožtíkoch a veľmi prestrašil nočného strážcu.

 

J. Šátek, DR. Zora Viestová, Dr. Ján Buchta.

 

Skalica včera a dnes. Obzor, Bratislava 1968, str. 87.

 

Mesto malo monopol na predaj piva z mestského pivovaru. Pri pivovare bol aj mestský kúpeľ.

 

 

Mestský pivovar č. 3

 

Mestská kronika Skalice č. II / str. 41, 173

 

str. 41/II

V roku 1918 našli pri rekvizícii veľké zásoby obilia u Timfelda v pivovare, ktorý tam šrotoval, bars mal aj všetky šrotovníky zapečatené. Iné mal uložené v miestnosti, do ktorej viedli padacie dvere a úkryt prezradili len vypadané zrná, ktoré prepadli skulinou a zachytili sa v pavučinách. Našlo sa tam 40 metrických centov rôzneho obilia. Kukurica bola poslaná židovskej náboženskej obci do Pešti, šrot kúpil Fleischel, otruby Kodet, ale už nezaplatili nakoľko prišiel prevrat.

 

str. 173/II

V roku 1928 sa Telovýchovná jednota Orol odhodlala na postavenie vlastnej budovy. Kúpil starý pivovar za 140 000 korún, ale pretože adaptácia by bola bývala veľmi drahá, predal ho zase a kúpil od mesta pomezok 260 siah za 500 Sk.

 

 

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Obrázok