Choď na obsah Choď na menu
 


DažBog

25. 2. 2011

DažBog – patrón piva Vintoperk

 

 

Už v dávnej minulosti remeselníci, ktorí neskôr vyrábali slad a pivo sa združovali do cechov, ktoré mali svoje znaky, vlajky a tiež patrónov (ochrancov). Celosvetovo sa ako patrón pivovarníkov uvádza Gambrinus, brabantský panovník. My sme si pre náš pivovar a pivo uvarené v ňom vybrali za patróna dobrého Boha DažBoga, čím by sme zároveň chceli pripomenúť staroslovanskú tradíciu v slovenskom pivovarníctve.

 

 

Obrázok

 

DažBog, DažBog pomáhaj nám v každej chvíli,

daj nám svojej sily,

čmi slnka nás požehnaj.

 

 

Varenie piva poznali starí Slovania už pri príchode na územie našej vlasti, u Slovanov v Potisí je jeho výroba doložená v 5. storočí. Vyrábalo sa zo pšeničného (slabé) a jačmenného (silnejšie) sladu. Doklady, ktoré pochádzajú z ranného feudalizmu, svedčia o tom, že pivo varili poddaní kláštora v Hronskom Benadiku a nepochybne aj poddaní ďalších vrchností, šlachta, farári, kláštory. Neskôr sa výroba piva sústreďovala do vznikajúcich miest, právo na jeho varenie sa stalo jedných zo základných práv meštanov. Hoci Slovensko nie je stereotypne označované za pivársku krajinu, pitie piva tu má pevnú tradíciu.

 

 

 

 

DAŽBOG

 

LEGENDA

 

Dávno potom ako Svarog slnko vykoval prišiel za Svarogom boh Čislobog a sťažoval sa:

 

„Ej Perún tvojím kolesom točí, no slnko čo si vykoval, nemá poriadku a mne sa zle deň s nocou delí. Pre slnko treba boha nájsť.“

 

A tak Svarog svojich bratov Perúna a Velesa poprosil, či by mu s hľadaním nepomohli.

 

Raz išiel Perún popri brehu rieky a na druhej strane videl niekoľko tancujúcich a spievajúcich dievčat. Najkrajšia z nich sa volala Ros a Perún sa do nej okamžite zamiloval. Vtedy vzal Perún svoj zlatý šíp a vystrelil ho lukom smerom k druhému brehu, kde stála Ros. Šíp letel ako blesk a vrazil do veľkého kameňa, ktorý, keď ho šíp zasiahol, začal žiariť. Na kameni sa objavil ohnivý obraz mužskej postavy a Perún zakričal na Ros:

 

„Zavolaj na Svaroga a on ti pomôže!“

 

Ros zavolala na Svaroga, ktorý prišiel a pomohol jej vytvoriť z kameňa muža. I dala mu meno Dažbog. Uplynulo mnoho rokov a Dažbog sa stal mocným mužom, veď bol synom Svaroga i Perúna, ale nikdy ich nevidel. Keď vyrástol študoval starú múdrosť a umenie boja. Jeho sláva sa rozšírila po celej krajine. Raz Perún znova navštívil Ros, ktorá ho spoznala a povedala mu:

 

„Zdravím ťa, mocný Perún tvoj syn a syn Svaroga je tam na poli. Choď tam a uvidíš svojho syna Dažboga, ale buď k nemu milý, pretože Dažbog je ešte stále mladý.“

Perún tak urobil. Prišiel na pole, aby videl svojho syna, ktorý sa hral s veľkým kyjakom. Vtedy Perún povedal Dažbogovi:

 

„Prestaň sa vyťahovať a ukáž mi aký si mocný!“

 

A tí dvaja, otec a syn, sa začali byť. Bojovali tri dni a tri noci, a to tak, že krik z boja sa rozliehal po všetkých krajinách sveta, lesoch a moriach, až nakoniec vyčerpaný Perún padol na zem. Vtedy sa ho Dažbog opýtal:

 

„Povedz mi svoje meno, veľký bojovník!“

 

„Som Perún prichádzam zo žiarivej Irije.“

 

„Odpusť, otče! Nevedel som, že si to ty, pretože som ťa nikdy predtým nevidel! Vstaň môj drahý otče! “

 

Po tomto boji sa Dažbog spýtal svojej matky, či mu dovolí ísť so svojím otcom do žiarivej Irije. Ros mu dovolila ísť a Dažbog sa pripojil k Perúnovi a odišiel k ostatným bohom, kde dostal na starosť zlatý voz - slnko.

 

 

POPIS

 

Svarožic – Dažbog

 

Svarogov syn, boh slnka . Meno Svarožic má odvodené od svojho otca Svaroga. Je bohom slnka, svetla, dobra, prírody, bohatstva, darov a pomoci. Zobrazovaný je ako statný mladík na zlatom koči v zlatej zbroji, často tiež ako boh so štyrmi hlavami..

 

Prejavuje sa v štyroch božích osobách: Jarilo- boh jarného slnka, Kupalo - boh letného slnka, Svantovít – boh jesenného slnka a Koliad – boh zimného slnka.

 

Dažbog mal tri ženy. Zlatogorku, Moranu a Živu. Všetky slovanské národy vzišli od boha Dažboga, a preto sa starí Slovania nazývali aj Dažbogovými vnukmi. Po nešťastnej „smrti“ Zlatogorky Si berie Dažbog za ženu Moranu. Avšak ani toto manželstvo nie je šťastné, keďže Černobog – Kaščej unesie Moranu a ona sa rozhodne stať jeho ženou. Po tejto udalosti Dažbog bojuje s Kaščejom, poráža ho a nájde jeho smrť. Tím však narúša rovnováhu a nastáva koniec sveta. Keď veľký oheň dohorel, zobral si Dažbog za ženu Živu. Na svadbe im požehnala bohyňa-matka Lada a po svadbe Dažbog spolu s Živou obnovujú svet. Dažbog si vzal na starosť obnovenie rovnováhy medzi dobrom a zlom a Živa mala na starosti obnovu všetkého živého. Rieky sa znova preplnili rybami, lesy a lúky divou zverou a objavili sa noví ľudia.

 

 

MODLITBA

 

Dažbog naš svetlý ty ktorý udržuješ zem našu. Tvorca života a krásy velikej dávajúci teplo a poživeň deťom svojim. Slávu tebe vzdávame veď nás v Iriju sídlo bohov.

 

 

JE MU ZASVÄTENÉ

 

Ako pradedovi všetkých Slovanov, sú mu zasvätené všetky slovanské kmene. Jeho znamením je Svarga, znamenie slnka a zlatý koč ťahaný bielymi koňmi. Kôň je teda rovnako jeho symbolom. Z dní mu je zasvätená sobota a číslo 8.

 

 

OBETY

 

Dažbogovi sa prinášali obety: chlieb, vajíčka, med, žito, pšenica, jačmeň, hrach, plátno, víno, kvety, peniaze, ako aj rôzne druhy plodín a ovocia.

 

 

SVÄTENIE

 

Toto slnečné božstvo bolo uctievané predovšetkým v ročných rytmoch slnovratov a rovnodenností, ktoré mali veľký význam pre roľníkov. Zimný slnovrat patril k oslavám prosieb, kde ľudia vítali prichádzajúci nový rok a tým aj nové slnko. Počas letného slnovratu sa so slnkom lúčili a ďakovali mu za úrodu. Aj u nás je známe pálenie svätojánskych ohňov.

 

 

KOMENTÁR

 

Svarožič - Dažbog je meno odvodené z mena Svarog a znamená syn Svarogov. Meno Dažbog pozostáva z dvoch komponentov - daž a bog. Slovo Daž znamená daj, alebo tiež súvis s indoeurópskym koreňom dal , staroindické ďah teda páliť. No a slovo bog môže mať okrem významu boh aj druhotný význam a to diel, prídel, bohatý súvisiaci s ruským bogat, ubog alebo védskym bhaga. A tak Dažbog je akýsi "Dajboh" , darca všetkého dobra. Alebo tiež darca tepla.

 

V písomných prameňoch sa s Dažbogom prvýkrát stretávame v Povesti vremenných let práve v súvislosti s kyjevským panteónom. V ruskom preklade Malasovej kroniky je Dažbog označovaný za syna Svarogovho a stotožňovaný so slnkom. O dôležitosti tohto boha svedčí aj jeho výskyt v Slove o pluku Igorovom, kde sú Rusi nazývaní Dažbogovými vnukmi. A vlastne všetky Slovanské kmene sú odvádzané od Dažboga a to na základe jeho manželstiev s troma bohyňami. A to nasledovne:

 

Dažbog a Zlatogorka mali syna Koliadu. Koliada si vzal Radimicu. Tí mali syna Jarila - Radegasta. Od Radegasta vyšli západoslovanské kmene Obodritov, Ratarov, Luticov Raňanov a mnohých iných.

 

Od Radegastovych potomkov Radima a Vjatky vznikli Radimiči a Viatiči.

 

S Morenou mal Dažbog syna Bogumira. Bogumir a Slavunja mali synov Sevu, Rusa, Slovena od nich boli kmene Severanov, Rusov a Slovenov.

 

Sloven mal syna Venda, ktorý založil kmeň Venedov. A taktiež dcéry Drevu, Polevu a Skrevu od nich boli kmene Drevľanov, Poľanov a Krivičov.

 

Dažbog a Živa mali synov Kiseka a Árija. Kisek sa oddelil od svojho brata a založil kmene Litovcov a Lotyšov.

 

Árij mal synov Kija, Čecha a Choriva, ktorí dali základy kmeňom kyjevských Poľanov, Čechov, Srbov a Chorvátov.

 

Vzhľadom na jeho záujem o svet ľudí sa jeho rituálne vzývanie hodí pre všetky solárne magické operácie zamerané na svetské prejave

 

Autor: ING.PETER KUZMIŠÍN